Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Mô tả

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI NINH BÌNH

Quán Toan Hải Phòng đi BigC Ninh Bình : Từ 01h00 sáng đến 23h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy qua

Quán Toan Hải Phòng đi Kim Sơn, khánh thành : 01h00 ; 08h00 ; 09h00 ; 13h30 ; 15h00 ;18h00 ; 19h00

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi BigC Ninh Bình : Từ 06h00 sáng đến 22h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi Kim Sơn : 06h00 ; 07h00 ; 08h00 ; 10h00 ; 12h00 ; 13h00 ; 14h00


TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NINH BÌNH ĐI HẢI PHÒNG

BigC Ninh Bình đi Quán Toan Hải Phòng : Từ 02h00 sáng đến 23h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy qua

Kim Sơn, khánh thành đi Quán Toan Hải Phòng : 05h30 ; 06h00 ; 06h30 ; 08h30 ; 09h00 ; 10h00 ; 13h30 ; 18h30 ; 19h30

BigC Ninh Bình đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : Từ 05h00 sáng đến 22h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến

Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : 05h00 ; 06h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 08h00 ; 12h00 ; 13h00 ; 14h00


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi trực tiếp cho nhà xe mà bạn cần đến đón bạn hoặc nhận gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe mà bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Hải Phòng – Ninh Bình cho bạn.

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI NINH BÌNH

Quán Toan Hải Phòng đi BigC Ninh Bình : Từ 01h00 sáng đến 23h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy qua

Quán Toan Hải Phòng đi Kim Sơn, khánh thành : 01h00 ; 08h00 ; 09h00 ; 13h30 ; 15h00 ;18h00 ; 19h00

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi BigC Ninh Bình : Từ 06h00 sáng đến 22h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi Kim Sơn : 06h00 ; 07h00 ; 08h00 ; 10h00 ; 12h00 ; 13h00 ; 14h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ HẢI PHÒNG ĐI NINH BÌNH

Xe Mạnh Hương – 14B00889 – xuất bến 1h00 – Quán Toan đi Nho Quan

 

Xe Ka Long – 14B02276 – xuất bến 1h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Quang Minh – 35N00462 – xuất bến 1h30 – Quán Toan đi Kim Sơn

 

Xe 15B0049 – xuất bến 6h00 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Ánh Dương – 15B02082 – xuất bến 7h10 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe Kim Sơn

 

Xe Ba Duy – 15B00744 – xuất bến 7h20 - Bến xe Cầu Rào đi Kim Sơn

 

Xe Quyền Linh – 15B02439 – xuất bến 8h00 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Ánh Dương – 16N0375 – xuất bến 8h10 - Bến xe Cầu Rào đi Kim Sơn

 

Xe Hải Phòng – xuất bến 8h15 - Bến xe Cầu Rào đi Bến Xe Kim Sơn

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 10h00 – Quán Toan đi Nho Quan

 

Xe Quang Minh – 35B00572 – xuất bến 10h15 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Đức Luận – 14B01907 – xuất bến 11h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 11h00 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Anh Thắng – 28b00704 – xuất bến 11h00-17h50 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Văn Phương – 35B00989 – xuất bến 11h50 - Bến xe Cầu Rào đi Kim Sơn

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 12h20 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02175 – xuất bến 12h30 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Tài Anh – 28B00530 – xuất bến 12h50 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Tài Anh – 35B00540 – xuất bến 12h50-14h15 - Bến xe Cầu Rào đi Nho Quan

 

Xe Ánh Dương – 15B03019 – xuất bến 8h10-13h20 - Bến xe Cầu Rào đi Kim Sơn

 

Xe Anh Thắng – 35B00935 – xuất bến 14h00 – Quán Toan đi Nho Quan

 

Xe Lâm Oanh – xuất bến 15h45 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Dung Nhung – 37b01383 – xuất bến 17h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Đức Phúc – 14B01553 – xuất bến 17h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Kiện Sáu – 37B01925 – xuất bến 18h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Ka Long – 14B02325 – xuất bến 18h45-20h45 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Đức Phúc – 14B02030 – xuất bến 19h00– Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Ka Long – xuất bến 19h30 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02165 – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Huy Hoàng – 14B01926 – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Ka Long – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Ka Long – 14B01709 – xuất bến 20h30 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Quốc Tuấn – 37B02283 – xuất bến 20h45 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Phúc Xuyên – 14B02199 – xuất bến 20h45 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Cường Thúy – 35b00968 – xuất bến 22h00 – Quán Toan đi Kim Sơn

 

Xe Hải Thắng – 37B00378 – xuất bến 23h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Linh Lương – xuất bến 23h15 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Hải Thắng – 37B02448 – xuất bến 23h30 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Vũ Ngữ – xuất bến 23h30 – Quán Toan đi Kim Sơn

 

Xe Huy Hoàng – 14B03001 – xuất bến 00h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

Xe Ka Long – 14B01678 – xuất bến 00h00 – Quán Toan đi BigC Ninh Bình

 

----------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NINH BÌNH ĐI HẢI PHÒNG

BigC Ninh Bình đi Quán Toan Hải Phòng : Từ 02h00 sáng đến 23h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến xe chạy qua

Kim Sơn, khánh thành đi Quán Toan Hải Phòng : 05h30 ; 06h00 ; 06h30 ; 08h30 ; 09h00 ; 10h00 ; 13h30 ; 18h30 ; 19h30

BigC Ninh Bình đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : Từ 05h00 sáng đến 22h tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến

Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : 05h00 ; 06h00 ; 06h30 ; 07h00 ; 08h00 ; 12h00 ; 13h00 ; 14h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ NINH BÌNH ĐI HẢI PHÒNG

Xe Ka Long – xuất bến 2h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Đức Phúc – 14B02030 – xuất bến 2h00 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02165 – xuất bến 3h00 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ánh Dương – 15B03019 – xuất bến 5h00-12h40 – Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 5h30-12h00 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Văn Phương – 35B00989 – xuất bến 5h50 – Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Tài Anh – 35B00540 – xuất bến 6h20-7h05-7h50 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Quang Minh – 35B00572 – xuất bến 6h30-13h00 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Vũ Ngữ – xuất bến 6h00-13h00 – Kim Sơn đi Quán Toan

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 6h30 – Nho Quan đi Quán Toan

 

Xe Anh Thắng – 35B00935 – xuất bến 6h30-18h30 – Nho Quan đi Quán Toan

 

Xe Tài Anh – 28B00530 – xuất bến 7h15-7h50 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Anh Thắng – 28B00704 – xuất bến 12h00 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ánh Dương – 15B02082 – xuất bến 12h40 – Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ánh Dương – 16N0375 – xuất bến 12h40 – kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe 15B0049 – xuất bến 13h00 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Hải phòng – xuất bến 13h15 – bến xe Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Quyền Linh – 15B02439 – xuất bến 13h30 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ba Duy – 15B00744 – xuất bến 14h00 – Kim Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Anh Thắng – xuất bến 16h20 – Nho Quan đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Cường Thúy – 35B00968 – xuất bến 16h30 – Kim Sơn đi Quán Toan

 

Xe mạnh Hương – 14B00889 – xuất bến 18h30 – Nho Quan đi Quán Toan

 

Xe Quang Minh – 35N00462 – xuất bến 19h30 – Kim Sơn đi Quán Toan

 

Xe Đức Phúc – 14B01553 – xuất bến 20h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ka Long – xuất bến 21h00 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Lâm Oanh – xuất bến 21h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ka Long – 14B01709 – xuất bến 21h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ka Long – 14B02276 – xuất bến 21h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ka Long – 14B02325 – xuất bến 22h00 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Đức Luận – 14B01907 – xuất bến 22h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Hải Thắng – 37B02448 – xuất bến 22h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Kiện Sáu – 37B01925 – xuất bến 22h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Ka Long – 14B01678 – xuất bến 23h00 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Huy Hoàng – xuất bến 23h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Linh Lương – xuất bến 23h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Dung Nhung – 37B01383 – xuất bến 23h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Phúc Xuyên – 14B02199 – xuất bến 00h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Quốc Tuấn – 37B02283 – xuất bến 00h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Hải Thắng – 37B00378 – xuất bến 00h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Huy Hoàng – 14B03001 – xuất bến 00h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02175 – xuất bến 00h30 – BigC Ninh Bình đi Quán Toan

 


Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150     youtube     twitterlogo300x300     googlepluslogo02300x300

 

Copyright 2020 @xekhachhaiphong.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 9-2021