Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Mô tả

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI NAM ĐỊNH

Hải Phòng đi Nam Định : 1h00 ; 1h30 ; 2h00 ; 3h00 ; 6h00 ; 6h10 ; 6h40 ; 6h50 ; 7h00 ; 7h40 ; 8h00 ; 8h15 ; 8h30 ; 9h00 ; 9h20 ; 9h45 ; 9h50 ; 10h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h00 ; 12h30 ; 12h45 ; 12h50 ; 13h00 ; 13h45 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h30 ; 14h45 ; 14h55 ; 15h00 ; 15h15 ; 15h30 ; 15h45 ; 16h00 ; 16h30 ; 16h40 ; 17h00 ; 18h00 ; 18h45 ; 19h00 ; 19h30 ; 20h00 ; 20h30 ; 20h45 ; 21h30 ; 21h45 ; 22h00 ; 22h30 ; 23h00 ; 23h15 ; 23h30 ; 00h00 ; 00h30


TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NAM ĐỊNH ĐI HẢI PHÒNG

Nam Định đi Hải Phòng : 1h00 ; 2h00 ; 3h00 ; 3h30; 5h00 ; 5h10 ; 5h30 ; 5h45 ; 6h00 ; 6h15 ; 6h30 ;  6h40 ; 6h45 ; 6h50 ; 7h00 ; 7h10 ; 7h30 ; 7h45 ; 8h00 ; 8h10 ; 8h15 ; 8h30 ; 8h45 ; 9h00 ; 9h30 ; 9h45 ; 10h00 ; 10h30 ; 11h55 ; 12h30 ; 13h00 ; 13h30 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h30 ; 15h00 ; 15h20 ; 15h45 ; 17h30 ; 18h30 ; 19h00 ; 19h15 ; 19h30 ; 19h40 ; 20h15 ; 20h30 ; 21h00 ; 21h30 ; 21h45 ; 22h00 ; 22h20 ; 22h30 ; 23h00 ; 23h30 ; 00h00


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi trực tiếp cho nhà xe mà bạn cần đến đón bạn hoặc nhận gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe mà bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Hải Phòng – Nam Định cho bạn.

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI NAM ĐỊNH

Hải Phòng đi Nam Định : 1h00 ; 1h30 ; 2h00 ; 3h00 ; 6h00 ; 6h10 ; 6h40 ; 6h50 ; 7h00 ; 7h40 ; 8h00 ; 8h15 ; 8h30 ; 9h00 ; 9h20 ; 9h45 ; 9h50 ; 10h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h00 ; 12h30 ; 12h45 ; 12h50 ; 13h00 ; 13h45 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h30 ; 14h45 ; 14h55 ; 15h00 ; 15h15 ; 15h30 ; 15h45 ; 16h00 ; 16h30 ; 16h40 ; 17h00 ; 18h00 ; 18h45 ; 19h00 ; 19h30 ; 20h00 ; 20h30 ; 20h45 ; 21h30 ; 21h45 ; 22h00 ; 22h30 ; 23h00 ; 23h15 ; 23h30 ; 00h00 ; 00h30

 

CÁC XE KHÁCH TỪ HẢI PHÒNG ĐI NAM ĐỊNH

Xe Hải Phương – 14B00878 – xuất bến 2h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Phú Kiều – 18B01819 – xuất bến 2h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Thuận Thảo – 18B00063 – xuất bến 3h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Tiến Đạt – xuất bến 1h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đại Dương – xuất bến 6h00-7h00-8h00-15h00 - Bến xe Cầu Rào đi Hải Phong

 

Xe 18B01065 – xuất bến 6h10 - Bến xe Cầu Rào đi Nghĩa Hưng

 

Xe Việt Trung – xuất bến 6h40 - Bến xe Cầu Rào đi Xuân Trường

 

Xe Vũ Bình – 15B01087 – xuất bến 6h40 - Bến xe Cầu Rào đi Giao Thủy

 

Xe 15B01985 – xuất bến 6h50 - Bến xe Niệm Nghĩa đi Nghĩa Hưng

 

Xe Đức Lộc – 18B01145 – xuất bến 7h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Ngọc Sự - 18B00814 – xuất bến 7h40 - Bến xe Cầu Rào đi Quý Nhất

 

Xe Khiêm Chung – xuất bến 8h15 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Việt Trung – xuất bến 9h20 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đại Soái – 18N8478 – xuất bến 9h50 - Bến xe Cầu Rào đi Quý Nhất

 

Xe Mạnh Quỳnh – 14B01586 – xuất bến 10h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Luận – 14B01907 – xuất bến 11h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Gia Hưng – 18B02270 – xuất bến 11h30 - Bến xe Cầu Rào đi Hải Hậu

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02175 – xuất bến 12h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đạt Hiệp – 18B00426 – xuất bến 12h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Long – xuất bến 12h45 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Gia Vinh – 18B01880 – xuất bến 12h50 - Bến xe Cầu Rào đi Giao Thủy

 

Xe Gia Vinh – 18N4184 – xuất bến 13h00 - Bến xe Cầu Rào đi Giao Thủy

 

Xe Hương Chung – 18B01580 – xuất bến 13h45 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Kết Đoàn – 15B03080 – xuất bến 13h45 - Bến xe Cầu Rào đi Trực Ninh

 

Xe Quang Soạn – 18B01343 – xuất bến 13h50 - Bến xe Cầu Rào đi Nghĩa Hưng

 

Xe Việt Trung – 15B02655 – xuất bến 14h00 - Bến xe Cầu Rào đi Xuân Trường

 

Xe Tâm Lam – 18B01866 – xuất bến 14h10 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Việt Trung – 18N1266 – xuất bến 14h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đạt Hiệp – 18B01681 – xuất bến 14h45 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đại Dương – 15B00863 – xuất bến 14h55 - Bến xe Cầu Rào đi Hải Hậu

 

Xe 15B03480 – xuất bến 14h55 - Bến xe Cầu Rào đi Hải Hậu

 

Xe Thanh Hải – 18B00839 – xuất bến 15h15 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Hương Chung – 18B01618 – xuất bến 15h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đạt Hiệp – 18B01583 – xuất bến 15h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đại Duy – 18B02011 – xuất bến 15h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Long – xuất bến 16h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Lộc – 18B00319 – xuất bến 16h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe An Bình – 18B01729 – xuất bến 16h40 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Phúc – 14B01553 – xuất bến 17h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Chiến Dung – 18B00629 – xuất bến 19h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Phúc – 14B02030 – xuất bến 19h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Long – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Long – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Mạnh Quỳnh – 14B01266 – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02165 – xuất bến 20h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Long – xuất bến 21h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Chiến Dung – 18B00954 – xuất bến 21h45 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Đức Lộc – 14B00124 – xuất bến 8h00-9h00-11h30-22h30 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Quang Vinh – 14B00670 – xuất bến 23h00– Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Minh Tuấn – xuất bến 23h00 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

Xe Linh Lương – xuất bến 23h15 – Quán Toan đi BigC Nam Định

 

----------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN NAM ĐỊNH ĐI HẢI PHÒNG

Nam Định đi Hải Phòng : 1h00 ; 2h00 ; 3h00 ; 3h30; 5h00 ; 5h10 ; 5h30 ; 5h45 ; 6h00 ; 6h15 ; 6h30 ;  6h40 ; 6h45 ; 6h50 ; 7h00 ; 7h10 ; 7h30 ; 7h45 ; 8h00 ; 8h10 ; 8h15 ; 8h30 ; 8h45 ; 9h00 ; 9h30 ; 9h45 ; 10h00 ; 10h30 ; 11h55 ; 12h30 ; 13h00 ; 13h30 ; 13h50 ; 14h00 ; 14h10 ; 14h30 ; 15h00 ; 15h20 ; 15h45 ; 17h30 ; 18h30 ; 19h00 ; 19h15 ; 19h30 ; 19h40 ; 20h15 ; 20h30 ; 21h00 ; 21h30 ; 21h45 ; 22h00 ; 22h20 ; 22h30 ; 23h00 ; 23h30 ; 00h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ NAM ĐỊNH ĐI HẢI PHÒNG

Xe Linh Lương – xuất bến 00h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02175 – xuất bến 1h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Việt Sơn Anh – 14B02165 – xuất bến 3h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Hải Phương – 14B00878 – xuất bến 8h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đại Soái – 18N8478 – xuất bến 5h10 – Quý Nhất đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đạt Quang Vinh – 14B00670 – xuất bến 5h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đạt Hiệp – 18B00426 – xuất bến 5h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Kết Đoàn – 15B03080 – xuất bến 5h45 – Trực Ninh đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Gia Vinh – 18N4184 – xuất bến 6h00 – Giao Thủy đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Tâm Lan – 18B01866 – xuất bến 6h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đạt Hiệp – 18B01681 – xuất bến 6h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đại Dương – xuất bến 6h30 – Hải Phong đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Việt Trung – 15B02655 – xuất bến 6h40 – Xuân Trường đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Chiến  Dung – 18B00629 – xuất bến 7h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Long – xuất bến 7h10 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đạt Hiệp – 18B01583 – xuất bến 7h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Thanh Hải – 18B00839 – xuất bến 7h45 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đại Duy – 18B02011 – xuất bến 8h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Mạnh Quỳnh – 14B01266 – xuất bến 8h15 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Việt Trung – xuất bến 6h50-13h50 – Xuân Trường đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đức Long – xuất bến 14h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Gia Hưng – 18B02270 – xuất bến 7h00 – Hải Hậu đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Việt Trung – 18N1266 – xuất bến 6h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Hương Chung – 18B01618 – xuất bến 7h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Hương Chung – 18B01580 – xuất bến 7h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe An Bình – 18B01729 – xuất bến 8h10 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Lộc – 14B00124 – xuất bến 8h30-2h00-21h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đại Dương – 15B00863 – xuất bến 9h00 – Hải Hậu đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Vũ Bình – 15B01087 – xuất bến 11h55-14h00 – Giao Thủy đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Khiêm chung – xuất bến 12h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Long – xuất bến 13h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe 15B03480 – xuất bến 12h30-13h30 – Hải Hậu đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Chiến Dung – 18B00954 – xuất bến 13h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe 18B01065 – xuất bến 13h30 – Nghĩa Hưng đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đức Lộc – 18B01145 – xuất bến 14h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe 15B01985 – xuất bến 14h10 – Nghĩa Hưng đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Đức Long – xuất bến 14h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Việt Trung – xuất bến 14h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Gia Vinh – 18B01880 – xuất bến 15h00 – Giao Thủy đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Ngọc Sự - 18B00814 – xuất bến 15h45 – Quý Nhất đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Quang Soạn – 18B01343 – xuất bến 17h30 – Nghĩa Hưng đi bến xe Cầu Rào

 

Xe Đức Long – xuất bến 18h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Phú Kiều – 18B01819 – xuất bến 19h40 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Phúc – 14B02030 – xuất bến 20h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Thuận Thảo – 18B00063 – xuất bến 21h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Phúc – 14B01553 – xuất bến 21h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Minh Tuấn – 18B01023 – xuất bến 21h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Lộc – 18B00319 – xuất bến 21h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Tiến Đạt – xuất bến 21h30 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 

Xe Đức Luận – 14B01907 – xuất bến 23h00 – BigC Nam Định đi Quán Toan

 


Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150     youtube     twitterlogo300x300     googlepluslogo02300x300

 

Copyright 2020 @xekhachhaiphong.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 9-2021