Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Mô tả

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI THANH HÓA

Quán Toan Hải Phòng đi Thanh Hóa : Từ 07h00 đến 23h00 tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến chạy qua

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi Thanh Hóa : 4h45 ; 5h00 ; 5h45 ; 5h50 ; 6h10 ; 6h20 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h00 ; 8h20 ; 8h50 ; 9h30 ; 10h45 ; 13h00 ; 13h10 ; 13h30 ; 14h20 ; 14h50 ; 15h00 ; 16h20 ; 16h55 ; 17h00 ; 17h30 ; 18h00 ; 18h30 ; 19h30


TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THANH HÓA ĐI HẢI PHÒNG

Thanh Hóa đi Quán Toan Hải Phòng : Từ 00h00 đến 23h00, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến chạy qua

Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : 5h30 ; 6h30 ; 6h45 ; 6h50 ; 7h30 ; 8h00 ; 9h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h20 ; 13h10 ; 13h45 ; 14h20 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h20 ; 18h30 ; 19h20 ; 22h00


GHI CHÚ : chúng tôi không có số điện thoại của các nhà xe bên dưới.

Chúng tôi xin được tư vấn cho bạn 1 số điện thoại mà chúng tôi biết, họ chuyên cung cấp miễn phí số điện thoại các nhà xe khách cho bạn để bạn gọi trực tiếp cho nhà xe mà bạn cần đến đón bạn hoặc nhận gửi hàng.

Bạn ấn bấm vào số điện thoại bên dưới để gọi hỏi số điện thoại nhà xe mà bạn cần. Họ sẽ cung cấp ngay số điện thoại xe khách tuyến Hải Phòng – Thanh Hóa cho bạn.

1900.0187 

( Bạn ấn bấm vào số điện thoại trên để gọi luôn cho họ nếu bạn đang truy cập bằng điện thoại di động )

 

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN HẢI PHÒNG ĐI THANH HÓA

Quán Toan Hải Phòng đi Thanh Hóa : Từ 07h00 đến 23h00 tối, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến chạy qua

Bến xe Cầu Rào Hải Phòng đi Thanh Hóa : 4h45 ; 5h00 ; 5h45 ; 5h50 ; 6h10 ; 6h20 ; 7h00 ; 7h30 ; 8h00 ; 8h20 ; 8h50 ; 9h30 ; 10h45 ; 13h00 ; 13h10 ; 13h30 ; 14h20 ; 14h50 ; 15h00 ; 16h20 ; 16h55 ; 17h00 ; 17h30 ; 18h00 ; 18h30 ; 19h30

 

CÁC XE KHÁCH TỪ HẢI PHÒNG ĐI THANH HÓA

Nhà xe 15B00358 – xuất bến 4h45 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Tây Thanh Hóa

 

Nhà xe 16H9226 – xuất bến 4h45 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Nhà xe 15B00609 – xuất bến 4h45 ; 5h50 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Nhà xe 15B00357 – xuất bến 4h45-5h50 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Phía Bắc Thanh Hóa

 

Nhà xe xuất bến 5h00-8h00 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe Thường Xuân

 

Nhà xe 36B03184 – xuất bến 5h45 - Bến xe Cầu Rào đi Yên Cát

 

Nhà xe 15B03880 – xuất bến 6h10 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe Phía Tây

 

Nhà xe xuất bến 6h20-7h00 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Nhà xe 15B01602 – xuất bến 7h30 - Bến xe Cầu Rào đi Vĩnh Lộc

 

Nhà xe xuất bến 8h20-13h30 - Bến xe Cầu Rào đi Hậu Lộc

 

Nhà xe 36B01667 – xuất bến 8h50 - Bến xe Cầu Rào đi Thiệu Hóa

 

Nhà xe xuất bến 10h45-13h00 - Bến xe Niệm Nghĩa đi bến xe phía bắc Thanh Hóa

 

Nhà xe xuất bến 14h20 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Nhà xe xuất bến 15h00 - Bến xe Cầu Rào đi Ngọc Lặc

 

Nhà xe 36B03226 – xuất bến 16h20 - Bến xe Cầu Rào đi Nghi Sơn

 

Nhà xe 15B03690 -  xuất bến 17h30 - Bến xe Cầu Rào đi Bến Xe Cửa Đạt

 

Nhà xe 36B00125 – xuất bến 9h30-18h00 - Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Nhà xe 36B00324 – xuất bến 13h10-18h30 - Bến xe Cầu Rào đi Ngọc Lặc

 

Nhà xe 36B02666 – xuất bến 14h50 - Bến xe Niệm Nghĩa đi Yên Cát

 

Nhà xe xuất bến 16h55 - Bến xe Niệm Nghĩa đi Hoằng Hóa

 

Nhà xe 15B02857 – xuất bến 17h00 - Bến xe Cầu Rào đi Bá Thước

 

Nhà xe 15B03391 – xuất bến 19h30 - Bến xe Cầu Rào đi bến xe Cửa Đạt

 

( còn nhiều nhà xe trong danh sách )

 

----------------------------------------------------------------------------

TỔNG QUÁT GIỜ XE CHẠY TUYẾN THANH HÓA ĐI HẢI PHÒNG

Thanh Hóa đi Quán Toan Hải Phòng : Từ 00h00 đến 23h00, cách 1-2 tiếng có 1 chuyến chạy qua

Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào Hải Phòng : 5h30 ; 6h30 ; 6h45 ; 6h50 ; 7h30 ; 8h00 ; 9h00 ; 10h30 ; 11h00 ; 11h30 ; 12h20 ; 13h10 ; 13h45 ; 14h20 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h20 ; 18h30 ; 19h20 ; 22h00

 

CÁC XE KHÁCH TỪ THANH HÓA ĐI HẢI PHÒNG

Nhà xe 15B02857 – xuất bến 5h30 – Bá Thước đi bến xe Cầu Rào


Nhà xe 36B00324 – xuất bến 5h30-10h30 – Ngọc Lặc đi bến xe Cầu Rào


Nhà xe 36B02666 – xuất bến 6h30 – Yên Cát đi bến xe Niệm Nghĩa


Nhà xe 15B03690 – xuất bến 6h30 – Bến Xe Cửa Đạt đi bến xe Cầu Rào


Nhà xe 36B03226 – xuất bến 6h50 – Nghi Sơn đi bến xe Cầu Rào


Nhà xe 36B03184 – xuất bến 6h30-13h45 – Yên Cát đi bến xe Cầu Rào


Nhà xe xuất bến 6h45-7h30 – bến xe Phía Bắc Thanh Hóa đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Xe Hoàng Đông – 15B03391 – xuất bến 8h00 – bến xe Cửa Đạt đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe xuất bến 9h00 – Hoằng Hóa đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Nhà xe 15B00358 – xuất bến 10h30 – Bến xe phía tây Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe 16H9226 – xuất bến 10h30 – Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe 15B00609 – xuất bến 11h00-11h30-13h45– Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe 15B00357 – xuất bến 11h00-11h30-13h45 – Bến xe phía bắc Thanh Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe xuất bến 11h30 – bến xe Thường Xuân đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Nhà xe 15B03880 – xuất bến 12h20 –bến xe phía tây đi bến xe Niệm Nghĩa

 

Nhà xe xuất bến 13h00-18h30 – Bến xe Cầu Rào đi Hậu Lộc

 

Nhà xe 15B01602 – xuất bến 13h10 – Vĩnh Lộc đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe xuất bến 14h30 – Ngọc Lặc đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe 36B01667 – xuất bến 14h30 – Thiệu Hóa đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe 36B00125 – xuất bến 14h20-16h20-22h00 – Bến xe Cầu Rào đi Triệu Sơn

 

Nhà xe xuất bến 15h30 – Triệu Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

Nhà xe xuất bến 19h20 – Triệu Sơn đi bến xe Cầu Rào

 

( còn nhiều nhà xe trong danh sách )

 


Kết nối với chúng tôi qua các mạng xã hội

facebooklogo150x150     youtube     twitterlogo300x300     googlepluslogo02300x300

 

Copyright 2020 @xekhachhaiphong.com | Phiên bản đang chạy thử nghiệm từ tháng 9-2021